Fenermekanik Topluluğu bünyesinde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlayacak, yetki seviyelerine göre bilgileri koruyacak ve bütün çalışanlar ile paydaşların yetkilerine göre ulaşabilecekleri Kalite Yönetim Sistemi İlke ve Politikaları firma içi ve dışı toplanan talepler sonucu Üst Yönetim tarafından belirlenir.Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir.
Fenermekanik Ltd. Şti.’nin tüm birim ve çalışanları TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı’na uygun hareket eder ve sürekli gelişimine katkı sağlar.
Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyurulur.
Müşteri odaklı çalışma Müşterilerimizin yaşam boyu değerini arttırmak ve memnuniyetlerini maksimuma çıkarmak için her proje ve imalat öncesi talepler toplanır. Yapılan iş öncelikle firma denetim mekanizması içinde kontrol edilerek sunum hazırlıkları yapılır. Bu şekilde zaman ve kaynak israfı önlenerek maddi ve manevi tasarruf sağlanır. 
Zamanı verimli kullanma Proje ve imalat öncesi her step rüm riskleri ile birlikte ele alınır. İhtiyaç analizlerine göre iş ilerlemesi planlanarak zamanında ve yüksek kalitede iş teslimi yapılır. 
Teknoloji ve çağı yakalamak Sektöre yönelik her türlü teknolojik gelişmeler tüm Dünya'da taki edilir. Bu gelişmelerin iş alanlarında uygulama ve sonuç maliyetlerinin fizibilitesi çıkartılarak doğru zamanda dönüşüm yatırımları gerçekleştirilir. 
Güvenilirlik Zamanında ve yüksek kalite gözetilerek yapılan iş teslimlerini standart hale gelmesi ile mevcut iş çevremizde sahip olduğumuz bu ünvanın görünürlülüğünü arttırılması.
E-KYS Geliştirmek Entegre Kalite Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirilmektedir. Bu sürecin devamlılığını sağlamak, iyileştirilmesini ve çalışanlara duyurulmasını sağlamak içinde firma içinde ERP sistemi kurularak izlenebilirliği sağlanmıştır.
Personel gelişimini sağlamak Çalışanlarımıza  uygun  ortam ve eğitimler hazırlanmaktadır. Sürekli gelişmeleri  ve  kendilerini  yenileyebilmeleri  için eğitim konusunda tüm çalışanlar desteklenmektedir.
Verimliliği Artırmak Hizmet verdiğimiz müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en doğru ve en kaliteli şekilde karşılayarak müşterilerimizin  tatmin  seviyesini  en  üst  düzeye çıkarmak  ve  tüm  bunları  en  yüksek verimlilikle gerçekleştirebilmek için gerekli tüm altyapı yatırımları yapılmaya devam etmektedir.

Kayıt: 18.08.2016
Güncelleme:25.01.2021
Her Hakkı Saklıdır © 2024