-     Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimiz için tehlikeleri belirlemek, riskleri değerlendirmek, gerekli önlemleri almak ve gerekli kaynakları sağlamak;
- Taşeronlar dâhil tüm çalışanlarımızın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk bilincine sahip olabilmeleri için gerekli eğitim, tatbikat ve duyurular yapmak;
- Çalışanlarımıza temel iş güvenliği eğitimlerinin yanında işe özel makina ve ekipmanları güvenli kullanma eğitimleri ve düzenli kısa işbaşı eğitimleri vermek;
- Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili mevzuatları, idari düzenlemeleri ve yasal şartları, imzaladığımız sözleşme ve şartnameleri takip etmek ve uymak;
- Merkez ofislerimizde ve şantiyelerimizde yapılan tüm çalışmalarda “önce insan sağlığı ve iş güvenliği” ilkesine inanarak çalışmalarımızı sürdürmek;
- İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek şekilde sorumluları belirlemek ve kaynak ayırmak;
- Yeni yatırımları gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almak;
- Kişisel koruyucu ekipmanlarda dâhil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kaynakları temin ederek, bu konudaki kurallara tüm çalışanların uymasını sağlamak;
- Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için merkez ofislerimizde ve şantiyelerimizde yönetim gözden geçirme toplantılarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak;
- ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirmek, devamlılığını sağlamak, iyileştirilesini ve çalışanlara duyurulmasını sağlamak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak firma içinde izlenebilirliği sağlamak.

Kayıt: 10.06.2016
Güncelleme:6.04.2024
Her Hakkı Saklıdır © 2024